نکات مهم در تنطیم مبایعه نامه

در تنظیم مبایعه نامه مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم معامله به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎اید. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان […]