سایر فروش های خدماتی / تجاری - املاک 115 | سامانه جامع املاک شمالغرب کشور