آدرس :  تبریز – کوی دانشگاه -خیابان نیکان – روبروی میخک دوم – املاک 115 ( علیزاده )

تلفن تماس : ۰۴۱۳۵۴۵۱۰۷۳

تلفن های پشتیبانی : ۰۴۱۳۵۴۵۳۱۳۶ – ۰۴۱۳۵۴۵۱۰۷۳ – ۰۹۱۴۴۱۰۶۱۴۶

 

ارتباط با ما