نکات مهم در تنطیم مبایعه نامه

در تنظیم مبایعه نامه مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم معامله به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎اید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

آشنایی با قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه نکات مهمی که در زمان تنظیم قولنامه و مبایعه نامه باید به ان توجه کرد مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است:

قولنامه: گاهی افراد قصد خرید وفروش مالی رادارند که مقدمات آن فراهم نیست، در این حالت درقراردادی متعهد میشود که ان قولنامه نام دارد و دراینجا فی الواقع خرید وفروش بر مبنای قول صورت میگیرد درهر صورت قولنامه نیز در دادگاه‌ها معتبر است.

مبایعه نامه: در زبان حقوقی مبایعه نامه به معنای خرید و فروش است که البته در عرف و به اشتباه قولنامه نامیده می‎شود که مبنای ان‌ها متفاوت است. چرا که دربیع جنس، برای تحویل حاضراست لکن در قولنامه جنس بر مبنای قول است که در آینده حاضر می‎گردد.

وجه التزام چیست؟

تعیین مبلغی در قرارداد به عنوان خسارت به هرشرطی که طرفین با یک دیگر بر سران به توافق میرسند را وجه التزام می‌نامند که در دادگاه باتقدیم دادخواست قابل وصول می‌باشد.

**نکات مهم درباره تنظیم قولنامه ومبایعه نامه:

توصیه‎هایی به فروشنده: ازتوان مالی خریدار برای پرداخت قیمت مورد معامله اطمینان حاصل نمایید و با شروطی که در قرارداد می‌آورید، حق فسخ معامله را در صورت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر توسط خریدار با خسارت برای خود قائل شوید.

*مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم معامله به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎اید.

*درصورتی که فروشنده درعیوب ملک آن را با خریدار شرط نموده است حتما شرایط و عیب‌های آن را در قولنامه به صورت شفاف ذکر نماید.

*حتما هنگام امضاء قولنامه دو نفرعادل به عنوان شاهد ذیل آن را امضا نمایند.

*در صورتی که وجه به صورت چک دریافت میشود حتما از آن کپی گرفته وپس از امضا خریدار ذیل کپی، نگهداری شود به خصوص اگر چک به نام شخص ایشان نباشد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.