جهت محاسبه کمیسیون فروش یا رهن ملک لطفا فیلدهای زیر را کامل و بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید.


نتیجه محاسبه

  • کمیسیون فروشنده: ریال
  • کمیسیون خریدار: ریال
  • مالیات بر ارزش افزوده: ریال
  • جمع کل برای هر طرف قرارداد (فروشنده یا خریدار): ریال
  • برای محاسبه هزینه انتقال سند ملک میتوانید از ابزار مربوطه استفاده کنید.نتیجه محاسبه

  • کمیسیون فروشنده: ریال
  • کمیسیون خریدار: ریال
  • مالیات بر ارزش افزوده: ریال
  • جمع کل برای هر طرف قرارداد (فروشنده یا خریدار): ریال